Prekių krepšelis
0 prekių
 

Terminai ir sąlygos

PREKIŲ PRISTATYMAS

Jei gaminys yra padarytas ir sandėlyje yra, išsiunčiamas sekančią dieną po Jūsų užsakymo apmokėjimo gavimo.
Siunčiant prekes paštu Lietuvos teritorijoje  pristatymas trunka 2-5 darbo dienas.

Prekės Lietuvos paštu pristatomos į artimiausią Jūsų pašto skyrių. Jūs gausite pranešimą apie gautą siuntinį.
Svarbu! Norėdami prekę(es) gauti Lietuvos paštu, būtina nurodyti tikslų pristatymo adresą bei pašto kodą.

Siunčiant prekes per autobusų stoties smulkių siuntų tarnybą pristatymas trunka iki 2 dienų.
(Šiuo būdu prekės pristatomos į šiuos Lietuvos miestus: Alytų, Druskininkus, urbarką, Kauną, Marijampolę, Panevėžį, Rokiškį, Raseinius, Šakius, Uteną, Pakruojį, Biržus, Šiaulius, Tauragę, Šilalę, Šilutę, Klaipėdą, Mažeikius, Palangą, Plungę, Telšius, Skuodą.
Prekių kurių tuo metu neturime pristatymo terminas - iki 30 dienų.

Gavę užsakymą susisieksime su Jumis užsakyme nurodytais kontaktais aptarsime Jums patogų prekių pristatymo būdą, kainą bei apmokėjimo sąlygas. (Apie Jums tinkanti pristatymo būdą galite įrašyti komentarams skirtame laukelyje).

Perdavus prekę(es) į siuntų skyrių, Jus informuosime. Atsiimdami prekes turėkite su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavus prekę prašome pranešti elektroniniu paštu info@originalikeramika.lt apie prekių gavimą. Nepranešus apie prekių gavimą/negavimą per 14 dienų nuo prekių išsiuntimo traktuosime, jog prekės gautos.
 

ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

Visų pirkinių apmokėjimas vykdomas banko pavedimu. Patvirtinę užsakymą, informaciją apie apmokėjimą išsiųsime Jums elektroniniu paštu.
Jūsų užsakymas saugomas 7 dienas, jei per šį terminą Jūs neapmokate užsakymo, užsakymas automatiškai atšaukiamas.

 
PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
•    Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
•    Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
•    Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
•    Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui nepriimti. Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Pirkėjas privalo grąžinti savo transportu.


PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs, Jūsų, Jums, Jus") ir pardavėjo originalikeramika.lt  (toliau -  mūsų, mums, mumis, mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes interneto parduotuvėje originalikeramika.lt (toliau - e.parduotuvė).

Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:
a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
b) nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
c) juridiniai asmenys;
d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Pristatymo kainos neįskaičiuotos.
________________________________________

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.
________________________________________

Jūsų teisės ir pareigos
•    Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių arba kreiptis su prašymu sukurti gaminį pagal Jūsų pageidavimus.
•    Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
•    Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.
•    Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e.parduotuve.
•    Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
•    Originalikeramika.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.
•    Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.
________________________________________

Originalikeramika.lt teisės ir pareigos
•    Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą.
•    Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas.
•    Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
________________________________________
Baigiamosios nuostatos
•    Originalikeramika.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
•    Jei e.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Originalikeramika.lt neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
•    Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
•    Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
•    Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
________________________________________

Privatumo nuostatos

Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės Originalikeramika.lt (toliau – Originalikeramika.lt  , e.parduotuvė) kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

viktorija.info vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
•    Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
•    Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
•    Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai
•    Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
________________________________________

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

Originalikeramika.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
•    apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
•    išrašyti finansinius dokumentus;
•    išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
•    įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis ing dizainas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Originalikeramika.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes.
Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
________________________________________

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalim

Originalikeramika.lt  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
•    tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;
•    tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@originalikeramika.lt
________________________________________

Privatumo politikos keitimas

Originalikeramika.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e.parduotuvėje.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@originalikeramika.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.